Giovanni Pierluigi da Palestrina – kompozytor renesansu

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Giovanni Pierluigi da Palestrina – kompozytor renesansu". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością kompozytora. Przedstawienie najważniejszych dzieł i cech stylistycznych charakterystycznych dla twórczości Palestriny oraz omówienie jego roli w kształtowaniu się kultury muzycznej. Percepcja wybitnych dzieł kompozytora. Omówienie wpływu Palestriny na muzykę religijną epoki renesansu. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida