Strona główna Gleba – jej skład i właściwości
Powrót

Gleba – jej skład i właściwości

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Skład gleby”;
    • „Właściwości gleby”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 12 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), jeden wykres, 11 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz osiem ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości – w tym osiem interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „gleba”, „mieszanina heterogeniczna”, „próchnica” oraz „właściwości sorpcyjne gleby”.

Aktualizacja tekstu: Małgorzata Ambroziak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.