Głos ludzki i jego rodzaje

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Głos ludzki i jego rodzaje". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z instrumentem muzycznym, jakim jest głos ludzki. Wskazanie grupy instrumentów, do której zaliczany jest głos. Przedstawienie podziału głosów oraz ich rodzajów. Omówienie najważniejszych cech charakterystycznych dla głosu ludzkiego. Ćwiczenie głosowe i nauka piosenki "Hey sokoły". Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida