Gospodarowanie odpadami

W materiale przedstawiono sposoby gospodarowania odpadami. Materiał zawiera:

1.Starter, w którym znajduje się zdjęcie dzikiego wysypiska śmieci w lesie, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobu oraz cele sformułowane w języku ucznia

2.Rozdział: Wytwarzanie odpadów komunalnych, który zawiera zdjęcie terenu pokrytego dużą ilością śmieci 

3.Rozdział: Problem – opakowania, który zawiera zdjęcie produktów zawierających zbędne opakowania, grafikę przedstawiającą znaki/symbole ekologiczne oraz polecenie

4.Rozdział: Utylizacja odpadów, który zawiera polecenie

5.Rozdział: Inne sposoby wykorzystania odpadów, który zawiera zdjęcie przedstawiające spalarnię odpadów w Osace 

6.Rozdział: "Segregacja odpadów", który zawiera grafikę przedstawiającą dwa pojemniki do segregacji odpadów, infografikę przedstawiającą zalecenia, jak ograniczyć ilość odpadów oraz obserwację

7.Rozdział:"Odpady szkodliwe i niebezpieczne" który zawiera grafikę przedstawiającą składowisko zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, grafikę przedstawiającą pojemnik na przeterminowane leki oraz polecenie

8.Podsumowanie zawierające 2 polecenia 

9.Słowniczek zawierający wyjaśnienia terminów: biodegradacja, biogaz, dioksyny, konsumpcja, metale ciężkie, recykling, segregacja odpadów, stłuczka szklana, utylizacja odpadów

Aktualizacja tekstu: Klaudia Suwała

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida