Gotowanie wody

Ilustracja przedstawia gotowanie wody w kolbie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.