Gotowanie

Scenariusz zajęć rozwijających umiejętności dodawania i odejmowania. Pomoc interaktywna pozwalająca tworzyć nauczycielowi zadania z dodawania i odejmowania z wykorzystaniem obiektów - owoców; dzieci tworzą zadania z tekstem, zapisują działania w zeszytach. Karta pracy – obliczanie wyników dodawania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.