Gra dydaktyczna - zaokrąglenia liczb dziesiętnych

Gra, w trakcie której uczniowie przypominają sobie przybliżenia wyrażeń dwumianowanych do większych jednostek, podają przybliżenie do liczb naturalnych liczby dziesiętnej, zaokrąglają liczby z określoną dokładnością.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida