Gramy na gitarze

Materiał składa się z sekcji: "1. Wysokość dźwięku", "2. Głośność dźwięku", "3. Echo", "4. Jak słyszą zwierzęta", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film " Echolokacja", 3 ćwiczenia, w tym 3 interaktywne.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "amplituda", "wysokość dźwięku".

 W materiale wyjaśniono jak powstaje dźwięk instrumentu muzycznego, co wpływa na wysokość dźwięku oraz jaki wpływ na wysokość dźwięku mają długość i napięcie struny w instrumencie.

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska-Szczygieł
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida