Grecy i Rzymianie filozofują

Materiał składa się z sekcji: „W poszukiwaniu mądrości”, „Filozofia przyrody”, „Epikureizm, cynizm i stoicyzm”, „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 4 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 10 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych, 10 poleceń.

Zasób zawiera: obraz W. Hollar (oryg. Rembrandt van Rijn) „Śmiejący się Demokryt i płaczący Heraklit nad globem”; informacje o roli mitów w objaśnianiu świata i narodzinach filozofii.

Zasób zawiera: fragment tekstu „Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym” Oktawiana Jurewicza, Lidii Winniczuk; ćwiczenie interaktywne dotyczące tekstu – połączenie różnych typów wróżbiarstwa z definicjami (przy pomocy źródeł książkowych i internetowych); polecenia otwarte dotyczące wróżbiarstwa i przesądów; informacje o narodzinach filozofii i znaczeniu nazwy.

Zasób zawiera: informacje o filozofii przyrody, jej przedstawicielach (Talesie z Miletu, Anaksymenesie, Heraklicie z Efezu, Empedoklesie, Demokrycie) i ich poglądach; ćwiczenie interaktywne sprawdzające rozumienie tekstu; polecenia otwarte dotyczące wyszukania informacji (czy współcześni filozofowie podzielają poglądy Demokryta na temat kształtu atomu), wyszukania informacji w załączonym tekście, wyrażenia własnej opinii (który z filozofów przyrody inspirować współczesną naukę); plastyczne wyobrażenia filozofów: Talesa z Miletu, Anaksymenesa z Miletu, Heraklita z Efezu; nagranie dźwiękowe – fragment powieści „Świat Zofii” Josteina Gaardera.

Zasób zawiera informacje o epikureizmie, cynizmie i stoicyzmie (ujęte w formę interaktywnej tabeli) oraz polecenia otwarte związane z realizacją założeń poszczególnych kierunków filozoficznych, polecenie napisania dialogu filozofów (korzystając z dowolnych źródeł).

Zasób zawiera: ćwiczenia interaktywne: wybranie dowolnego zjawiska (np. przyrodniczego) i wyjaśnienie go za pomocą mitu i filozofii; ćwiczenie słowa‑klucze; polecenie otwarte (indywidualny wybór myśli filozoficznej wraz z uzasadnieniem).

Bibliografia:

  • Źródło: O wróżbiarstwie, [w:] Cyceron, Pisma filozoficzne , tłum. Wiktor Kornatowski, Warszawa 1960, s. 231–232.
  • Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 1995, s. 44–60.
  • Źródło: Oktawian Jurewicz, Lidia Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1973, s. 227–229.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida