Grossmutter i Napoleon

Starter: 

  • fotografia: Rynek Starego Miasta w Warszawie, ok. 1882‑1888; Lalka jako powieść o codzienności i ludzkiej psychice; polecenia odwołujące się do wiedzy ucznia i umiejętności wyszukiwania informacji; 

Rozdział: Firma J. Mincel i S. Wokulski

  • Bolesław Prus Lalka (Tom I. fragmenty: Jak wygląda firma J. Mincel i S. Wokulski przez szkło butelek?; II. Rządy starego subiekta; III. Pamiętnik starego subiekta); 4 polecenia, 15 ćwiczeń, w tym 5 ćwiczeń interaktywnych;

Rozdział: Codzienne rytuały

  • informacje o typowości bohaterów pozytywistycznych i sytuowaniu ich w scenkach rodzajowych; Bolesław Prus Lalka (rytuały w sklepie starego Mincla); 1 ćwiczenie otwarte;

Rozdział: Elementy świata przedstawionego jako znaki

  • informacje o teatralności świata; 1 polecenie, 3 ćwiczenia, w tym 1 interaktywne;

Rozdział: Napoleon i romantyczne idee

  • fascynacja Rzeckiego postacią Napoleona; obraz: Jacques‑Louis David Napoleon w swoim gabinecie w Tuileries; 2 ćwiczenia otwarte;

Rozdział: Spacer po mieście

  • obraz: Berardo Belotto Krakowskie Przedmieście od strony Bramy Krakowskiej; obraz: Aleksander Gierymski Powiśle, 1 polecenie, 5 ćwiczeń otwartych;

Rozdział: Kartka z pamiętnika

  • 2 polecenia, 2 ćwiczenia otwarte dotyczące pamiętnika Ignacego Rzeckiego;

Rozdział: Zadaniowo

  • 5 poleceń, 2 ćwiczenia otwarte, ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Bolesław Prus, Lalka, dostępny w internecie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-pierwszy.html.