Groźby i obietnice. Polityka zaborców wobec ziem polskich

Materiał składa się z sekcji: 

„Wprowadzenie”, „Zmowa milczenia w sprawie polskiej”, „Polityka dzielenia”, „Rusyfikacja”, „Germanizacja”, „Pod rządami Habsburgów”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera:

5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 4 ćwiczenia, w tym 4 interaktywne, 10 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Ignacy Józef Kraszewski, Program Polski z 1872 r. Myśli o zadaniu narodowym, [w:] W stronę Odry i Bałtyku. Wybór źródeł (1795-1950) , t. 1, red. Wojciech Wrzesiński, Wrocław 1990.
  • Źródło: Bohdan Cywiński, Edukacja niepokornych, [w:] Pięćdziesięciolecie odzyskania niepodległości, Wybór tekstów, Znak, nr 173-174, „Znak” Kraków 1968, nr 173-174, s. 1433.
  • Źródło: Roman Dmowski, Ze studiów nad szkolą rosyjską w Polsce w drugiej połowie XIX w., „Przegląd Wszechpolski" 1895, nr 17, [w:] Polska w latach 1864-1918. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, oprac. A. Galos, Warszawa 1987, s. 17–18.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida