Grupy dyskusyjne

Karta pracy przydatna w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem e-podręcznika do gimnazjum „Informatyka”

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida