Grupy dyskusyjne

E-lekcja opisuje grupy dyskusyjne. Omawiana jest konfiguracja konta grupy dyskusyjnej, subskrypcja grupy i synchronizacja konta. Uczeń dowiaduje się, że wprowadzony został podział terytorialny ze względu na bogatą ofertę grup dyskusyjnych, i tematyczny.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.