Gwałtowny koniec pewnego świata. Rosja w 1917 roku

Materiał składa się z sekcji: „Wojna Mikołaja II”, „Rewolucja marcowa, zwana lutową”, „Dokąd zmierza Rosja?”, „Bolszewicy i sfałszowana rewolucja”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera 4 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 3 ćwiczenia, w tym 3 interaktywne, 5 poleceń.

Bibliografia:

  • Źródło: Państwo a rewolucja, [w:] Włodzimierz Iljicz Lenin, Dzieła, t. 2, , 1917, s. 233.
  • Źródło: Odezwa Rządu Tymczasowego z 2/15 marca 1917 roku, [w:] Grzegorz Chomicki, Leszek Śliwa, Wiek XIX. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 130.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida