Have You Got Any Comic Books?

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Test sprawdzający zastosowanie some/any/a w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących. Język angielski, poziom podstawowy.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.