Health and illness

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Scenariusz lekcji języka angielskiego wprowadzającej słownictwo związane ze zdrowiem.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida