Henryk Wieniawski – polski kompozytor

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Henryk Wieniawski – kompozytor polski". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością polskiego kompozytora - Henryka Wieniawskiego. Wskazanie cech stylistycznych charakterystycznych dla kompozytora oraz form, gatunków i dzieł, które tworzył. Poznawanie dorobku polskiej kultury muzycznej poprzez percypowanie utworów Wieniawskiego. Wyrażanie swoich emocji i wzbogacanie przeżyć estetycznych, ułatwiających przyswajanie wiedzy o muzyce. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida