Historia i pochodzenie jazzu

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Historia i pochodzenie jazzu. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z historią i pochodzeniem muzyki rozrywkowej – jazzu. Wskazanie jej najważniejszych rodzajów i ośrodków, w których ta muzyka się rozwijała. Przedstawienie faz rozwoju jazzu i najznakomitszych postaci sceny jazzowej. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida