I like watching TV - So do I

Test jednokrotnego wyboru do sprawdzenia umiejętności poprawnego wyrażania zgody z czyjąś opinią oraz wyrażania odmiennej opinii w czasie Present Simple.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida