„Idę drogą tupiąc nogą” - problemy pisowni wyrazów z ą, ę, em, en, om, on

Scenariusz lekcji poświeconej problemom związanym z pisownią wyrazów z ą, ę, em, en, om, on. Uczniowie poznają podstawowe reguły ortograficzne, ćwiczą poprawny zapis.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida