If you don't hurry up, you will be late - I conditional

Karta pracy wprowadzająca strukturę pierwszego trybu warunkowego oraz jego zastosowanie. Poziom pre-intermediate.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida