If you don't hurry up, you will be late - test

Test jednokrotnego wyboru sprawdzający znajomość budowy pierwszego trybu warunkowego na poziomie pre-intermediate.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida