Indywidualna karta pracy ucznia

Karta pracy ucznia z biologii dotycząca komórkowej budowy organizmów.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida