Innowacyjny Program Nauczania Biologii i Informatyki

Program"Biologi@ - innowacyjny program nauczania biologii i informatyki" jest propozycją nauczania biologii w połączeniu z informatyką. Przyjęto, iż realizując treści ujęte wpodstawie programowej z biologii, wykorzystujemy technologię informacyjną. Równocześnie treści zadań biologicznych stanowią kanwę lub są inspiracją do realizacji podstawy programowej z informatyki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida