Instructions - test

Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Test typu „prawda czy fałsz” do sprawdzenia rozumienia poleceń instrukcji obsługi. Zawiera materiał leksykalny karty pracy „Instructions”. Poziom pre-intermediate.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida