Instrumenty dęte drewniane

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Muzyka
Udostępnij

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Instrumenty dęte drewniane. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z budową i historią instrumentów dętych drewnianych oraz wskazanie przedstawicieli tej grupy instrumentów i źródeł powstawania w nich dźwięku. Rozpoznawanie brzmienia poszczególnych instrumentów dętych drewnianych. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien sobie przyswoić po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.