Instrumenty dęte miechowe

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Instrumenty dęte miechowe. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z budową i pochodzeniem dętych instrumentów miechowych. Wskazanie przedstawicieli tej grupy instrumentów oraz aktywny udział uczniów w lekcji poprzez zaśpiewanie piosenki Ustna harmonijka. Karta pracy ma ułatwić uczniom przyswojenie najważniejszych zagadnień omawianych w czasie lekcji, a które uczniowie powinni utrwalić sobie w domu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida