Instrumenty klawiszowe

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu Instrumenty klawiszowe. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z budową i historią instrumentów klawiszowych: pianina, fortepianu, klawesynu. Rozpoznawanie brzmień omawianych instrumentów. Omówienie procesu powstawania dźwięku w instrumentach klawiszowych. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, jakie uczeń powinien sobie przyswoić po przeprowadzonej lekcji.