Integracja europejska. Polska w strukturach NATO i UE

Szkoła ponadpodstawowa
Historia 2022
Historia i teraźniejszość
Historia
Szkoła podstawowa
Historia
Udostępnij

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Początki integracji europejskiej”, „Europejska Wspólnota Obronna, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, EWG i Euratom”, „Integracja z problemami”, „Kolejne kroki integracji”, „Euro”, „Polska droga do NATO”, „Droga do Unii Europejskiej”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzeniem jest tekst o idei integracji.

Materiał zawiera: Informację o KBWE; tekst o dalszej drodze ku jedności; fragmenty Traktatu z Maastricht 10 grudnia 1991 r.; tekst o Schengen; tekst o Logo polskiej prezydencji w UE. 

Materiał zawiera 4 ilustracje: Fotografię historii powstania Unii Europejskiej; zdjęcie z granicy państwowej polsko - niemieckiej ze znakiem granicznym nr. 872; zdjęcie 6 Dywizji powietrznodesantowej; zdjęcie szczytu NATO w Waszyngtonie (1999); zdjęcie o świętowaniu przyjęcia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego; Polski w Unii Europejskiej, 7 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych oraz 12 poleceń dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Film 5: 1 Historia powstania Unii Europejskiej; 2 Zawiązanie Paktu Północnoatlantyckiego; 3 Uroczystość przystąpienia Polski do NATO; 4 Droga Polski do UE –deklaracja Tadeusza Mazowieckiego; 5 Uroczystość przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bibliografia:

  • Źródło: Idea integracji, [w:] , Historia Europy, red. Antoni Mączak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
  • Źródło: Traktat z Maastricht, 10 grudnia 1991 roku – fragmenty., dostępny w internecie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0026.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida