Integracja państw

Materiał składa się z sekcji: „1. Czym jest integracja?”, „2. Stopnie integracji”, „3. NAFTA”, „4. Unia Europejska”, „5. Inne organizacje”, „Podsumowanie”, „Słownik”, „Zadania”.

Materiał zawiera 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 5 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: „integracja”, „strefa wolnego handlu”, „unia celna”, „unia gospodarcza”, „unia polityczna”, „wspólny rynek”.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida