Inteligencja: między człowiekiem a maszyną

Materiał składa się z sekcji: "O dziele", "Genezis Bernarda Becketta", "Człowiek i maszyna – spór o wyższość", "O sztucznej inteligencji", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 4 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 14 filmów, 16 ćwiczeń, w tym 4 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Bernard Beckett, Genesis, tłum. Michał Alenowicz, Poznań 2011, s. 144–150.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida