Internet jako globalna sieć komputerowa

Karta pracy do lekcji opisującej budowę i działanie Internetu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida