Interpretacja i analiza dzieła sztuki: Vincent van Gogh "Słoneczniki"

Uczeń zapoznaje się ze specyfiką twórczością malarską. Vincenta van Gogha oraz kierunku, który zapoczątkował – ekspresjonizmu. Następnie krok po kroku dokonuje analizy i interpretacji obrazu "Słoneczniki". Analiza obejmuje: kompozycję i kolorystykę, interpretacja – ich funkcję pozwalającą na właściwe odczytanie dzieła.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida