Interpretacje i inspiracje dla edukacji artystycznej

Bezpośrednim impulsem do powstania tekstów były doświadczenia związane z realizacją kolejnych elementów projektu "Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS"

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida