It Will Be Cloudy Tomorrow

Test typu: prawda czy fałsz - sprawdzający znajomość słownictwa dotyczącego pogody (materiał leksykalny zawarty w karcie pracy "It’ll Be Cloudy Tomorrow").

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida