Iteracje w C#

Prezentacja do lekcji wprowadzającej iteracje w języku C#. Omówione zostały instrukcje: for, while, do…while oraz ich praktyczne wykorzystanie w programach obliczających wartość silni, NWD oraz aplikacji skracającej ułamek.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida