Jak dbać o porządek na dysku?

Karta pracy ma na celu sprawdzenie wiadomości dotyczących wykonywania operacji na plikach i folderach, takich jak: zmiana nazwy, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, kompresowanie, wyszukiwanie, odzyskiwanie skasowanych danych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.