Jak Dyzio Marzyciel - pakiet edukacyjny (3,4,5-latki)

Pakiet edukacyjny - Obszar podstawy programowej: 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
Blok tematyczny: Jestem twórcą teatru, widzem i aktorem

 

Scenariusz zajęć z dziećmi w grupie zróżnicowanej wiekowo (3, 4, 5-letnimi). Dzieci
samodzielnie przygotowują postać clowna z balonika, który nadmuchują. Z dostępnego szablonu wycinają elementy twarzy clowna i naklejają na balon. Wykonany rekwizyt teatralny umożliwi dziecku zabawę ze śpiewem i tańcem. Naśladowanie postaci Dyzia jest pretekstem do rozmowy na temat zdrowego oraz niezdrowego odżywiania się (nadmiar słodyczy). Przy okazji tematu skupionego wokół marzeń i wyobrażeń dzieci uczą się liczyć cukierki, które dostają od nauczyciela, a najmłodsi uczestnicy zajęć utrwalają znajomość nazw kolorów podstawowych.


Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida