Strona główna Jak działa układ odpornościowy?
Powrót

Jak działa układ odpornościowy?

W materiale opisano mechanizmy odporności nieswoistej, odporności swoistej, wyjaśniono pojęcia odporności czynnej i biernej, wrodzonej i nabytej oraz przedstawiono znaczenie surowic i szczepień ochronnych oraz transplantacji narządów i tkanek. Materiał zawiera:

1.Starter, w którym znajduje się zdjęcie mikroskopowe limfocytów atakujących komórkę nowotworową, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobu oraz cele sformułowane w języku ucznia

2.Rozdział: System odpornościowy organizmu, który zawiera rysunek przedstawiający czynniki na które reaguje układ odpornościowy oraz polecenie

3.Rozdział: Odporność nieswoista, który zawiera rysunek człowieka z zaznaczonymi barierami ochronnymi, polecenie ilustrowane rysunkami leczenia kanałowego zęba, obserwację dotyczącą ustalenia pH środków do mycia ciała oraz tabelę z wyszczególnieniem mechanizmów odporności nieswoistej

4.Rozdział: Odporność swoista, który zawiera galerię rysunków z etapami powstawania odporności swoistej oraz polecenie

5.Rozdział: Odporność czynna i bierna, który zawiera rysunek z wykresem obrazującym wpływ szczepienia przeciwko odrze na zachorowalność na tę chorobę oraz polecenie z rysunkiem

6.Rozdział: Transplantacje, który zawiera rysunek najczęściej przeszczepianych narządów, zdjęcie przykładowego Oświadczenia woli, dwie tabele z liczbą przeszczepionych narządow od dawców żywych i zmarłych oraz polecenie

7.Podsumowanie zawierające 2 polecenia

8.Słownik zawierający wyjaśnienia terminów: autoprzeszczepy, limfocyty, odporność bierna, odporność bierna naturalna, odporność bierna sztuczna, odporność czynna, odporność czynna naturalna, odporność czynna sztuczna, odporność nieswoista, odporność swoista, patogen, surowica, szczepionka, transplantacja

9.Zestaw 6 ćwiczeń interaktywnych

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska - Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.