"Jak mówić o większości świata" - rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa

Szkoła ponadpodstawowa
Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza o społeczeństwie
Historia
Szkoła podstawowa
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Publikacja, prezentuje zasady rzetelnego informowania, sformułowane w „Kodeksie w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa”. Dokument ten, przygotowany przez organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą rozwojową i humanitarną, możne być punktem odniesienia dla każdego nauczyciela prowadzącego zajęcia z edukacji rozwojowej czy edukacji globalnej.