Jak napisać sprawozdanie?

Materiał zawiera 4 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 10 ćwiczeń (w tym 2 interaktywne).

Bibliografia:

  • Źródło: opracowanie: ORE, licencja: CC BY 3.0.
  • Źródło: Tomasz Wysocki, Zdobyliśmy zamek Książ, 2008, dostępny w internecie: http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,5452229,.html [dostęp 23.09.2021].