Jak porusza się światło?

Materiał składa się z sekcji: "Światło i cień", "Czym jest camera obscura?", "3. Odbicie i rozproszenie światła", "Podsumowanie", "Słownik", "Zadania". W materiale opisano jak porusza się i odbija światło, wskazano praktyczne wykorzystanie tego zjawiska, ze szczególnym uwzględnieniem elementów odblaskowych. Zamieszczono  trzy instrukcje: a)do przeprowadzenia obserwacji dla sprawdzenia, czy światło rozchodzi się w linii prostej, b) dla zbadania jak powstaje cień oraz instrukcję dla sprawdzenia jak działa urządzenie - camera obscura. 

Materiał zawiera 15 ilustracji (fotografii i  rysunków ilustrujących zjawisko zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca, działanie peryskopu oraz powstawanie cienia, a także schemat prezentujący rozproszenie światła), 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Dla sprawdzenia wiedzy zastosowano zadania wielokrotnego wyboru, tekst z lukami oraz zadania typu prawda - fałsz.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "cień", "odbicie zwierciadlane", "ośrodek", "półcień", "rozproszenie światła", "światło widzialne"

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska-Szczygieł
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida