Jak powstaje ustawa? Projekt

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wiktor Ferfecki, Prezydent i rzecznik praw obywatelskich chcą, by inicjatywa była dla ludzi, dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 22.09.2019 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
  • Źródło: oprac. własne.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida