Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii.

Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Udostępnij

Poradnik zawiera przykłady form i metod pracy z uczniami zdolnymi na różnych etapach edukacyjnych, w tym wiele konkretnych wskazówek , które pomóc mogą nauczycielowi w codziennej praktyce szkolnej.