Strona główna Jak rzeki i morza przekształcają powierzchnię Ziemi?
Powrót

Jak rzeki i morza przekształcają powierzchnię Ziemi?

Materiał składa się z czterech części.

Pierwsza dotyczy niszczącej, transportującej i budującej działalności rzek i mórz. Wprowadzone są pojęcia erozja, akumulacja, abrazja, źródło. Tekst zilustrowany jest zdjęciem Wielkiego Kanionu Kolorado oraz animacją przedstawiającą niszczenie wysokiego brzegu morskiego i powstawanie klifu. Znajduje się tu także polecenie dotyczące opisania znanego uczniowi źródła oraz ciekawostka dotycząca kościoła w Trzęsaczu z archiwalnymi rycinami niezniszczonego budynku i zdjęciem współczesnym.

Druga część dotyczy odcinków biegu rzeki i ich charakterystyki. Tekst zilustrowany jest ryciną przedstawiającą biegi rzeki i animacją (z lektorem) ukazującą powstawanie meandrów. Ciekawostka dotyczy rzek, których źródła usytuowane są na płaskowyżach graniczących z morzem, ze zdjęciami rzeki Sao Francisco w Brazylii, a polecenie wyjaśnienia nazwy „starorzecze”. 

Trzecia część dotyczy typów ujść rzecznych. Przedstawione są ujścia deltowe i lejkowate (estuaria). Tekst zilustrowany jest zdjęciem satelitarnym delty Nilu i zdjęciem lotniczym estuarium rzeki Colne w Wielkiej Brytanii. Znajduje się tu także polecenie dotyczące wyjaśnienia nazwy „delta” oraz dwie ciekawostki. Pierwsza dotyczy przepływu Amazonki (zdjęcie satelitarne ujścia rzeki), a druga śladów po deltach na powierzchni Marsa (zdjęcia z sondy kosmicznej).

Część ostatnia dotyczy typów wybrzeży. Przedstawione są geneza, charakterystyka i przykładowe miejsca występowania wybrzeży mierzejowych, deltowych, lagunowych, namorzynowych, koralowych (rafowych), szkierowych, fiordowych, riasowych, dalmatyńskich i klifowych. Każdy typ zilustrowany jest zdjęciem satelitarnym lub zwykłym. Znajduje się tu także animacja (z lektorem) ukazująca powstawanie atolu, polecenie dotyczące typów wybrzeży w Polsce oraz ciekawostka dotycząca wpływu człowieka na charakter wybrzeża

Na końcu znajduje się podsumowanie, dwa polecenia pracy domowej, słownik oraz 8 ćwiczeń interaktywnych.