Jak tam trafić?

Uczniowie ćwiczą określanie położenia obiektów względem obranego obiektu i względem siebie; uczestniczą w grach wspomagających doskonalenie orientowania się na kartce papieru i odnajdowanie informacji (np. w lewym górnym rogu); rysują strzałki we właściwym kierunku. Karta pracy - zawiera ilustracje klasy i zestaw proponowanych pytań (nauczyciel może je dowolnie modyfikować i wzbogacać) związanych z orientowaniem się dzieci na kartce. Pomoc dla nauczyciela - umożliwia dowolne aranżowanie planszy poprzez dostawianie i przesuwanie elementów (budynków i drzew). Dzieci opisują obrazek i odpowiadają na pytania: „Co znajduje się w lewym górnym rogu?"; „Opisz element znajdujący się pomiędzy żółtym a czerwonym domem"; „Przesuń elementy tak, aby żółty dom znajdował się pomiędzy dwoma czerwonymi" itd. Ilustracja - dyplom - nauczyciel może wykorzystać do zabawy z dziećmi, opisanej w scenariuszu zajęć. Dzieci samodzielnie kolorują i uzupełniają dyplom.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida