Jak to daleko!

Dzieci uczą się mierzyć długość przedmiotów za pomocą łokcia, kroków, podziałki centymetrowej, a także mierzą długość przedmiotów w sieci kwadratowej. Karta pracy - zadania związane z pomiarem obiektów w sieci kwadratowej. Interaktywna pomoc dydaktyczna - pozwala nauczycielowi na tworzenie zadań związanych z działaniami w zakresie pomiaru długości przedmiotów, porównywania ich wymiarów itp. o różnym stopniu trudności.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida