Jak zmienia się przyroda jesienią i zimą?

Wprowadzenie do zagadnienia przystosowywania się organizmów do zmieniających się pór roku. W tekście ilustrowanym fotografią przebarwiających się drzew jesienią zwrócono uwagę na przygotowania roślin i zwierząt do zimy. Zamieszczono też wykaz treści, które uczeń powinien znać oraz cele nauczania zapisane w języku ucznia- kryteria sukcesu. Materiał zawiera następujące rozdziały: "1. Jesień i rośliny", "2. Jesień i rośliny", "3. Przyroda zimą", "4. Zimowi goście". 

W materiale opisano zmiany jakie dokonują się w szacie roślinnej pod wpływem zmieniających się warunków atmosferycznych jesienią. Zwrócono uwagę na różnorodne przystosowania roślin do okresu zimowego, co zostało przedstawione w galerii zdjęć. Zawarto też instrukcje do przeprowadzenia obserwacji jesiennych zmian w przyrodzie w najbliższym otoczeniu.

W materiale opisano zachowania ptaków i ssaków przed nastaniem zimy. Załączono fotografie przedstawiające ptaki lecące w kluczu oraz stado żubrów. W materiale znajduje się łącznie 30 fotografii.

W materiale opisano przystosowania zwierząt do przetrwania niskich temperatur w okresie zimy. Załączono film pt. "Sposoby zwierząt na przetrwanie zimy", w którym opisano zachowania niedźwiedzi, nietoperzy, zajęcy i dzików. Zawarto też instrukcję do przeprowadzenia zimą obserwacji przyrody najbliższej okolicy. Na przykładzie sikor przedstawiono problem ze zdobyciem pożywienia przez ptaki zimujące w Polsce .

W materiale bogato ilustrowanym przedstawiono i opisano gatunki ptaków zimujących w Polsce, tj.: jemiołuszka, krzyżodziób, gil, myszołów włochaty, sowa śnieżna, jer, edredon.

Słownik, w którym wyjaśniono pojęcia: cykl rozwojowy, gawra, hibernacja, linienie, podszerstek, rośliny zimozielone, tropy, szadź.

Pięć ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi sprawdzających wiedzę o przystosowaniach roślin i zwierząt do życia w okresie zimy. Zastosowano zadania wielokrotnego i jednokrotnego wyboru, zadania z lukami oraz typu prawda/fałsz.

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida