Jan Kochanowski – nowatorstwo „Trenów”

Materiał źródłowy - podsumowanie wiadomości o "Trenach" Jana Kochanowskiego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida