Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich"

Pełny tekst dramatu Jana Kochanowskiego oraz biogram autora ze zbiorów Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida